Diervoeders

Kringloopwijzer 2016 voor melkveehouders

Geplaatst op 03-12-2015 09:27 uur

Hoe werkt de Kringloopwijzer?Alle melkveehouders in Nederland krijgen vanaf 2016 te maken met de KringloopWijzer. De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. Broeikasgasemissies zullen nog toegevoegd worden.
De Excretiewijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken.


Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralen-benutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen.

Bovendien is het ook goed voor het milieu. De KringloopWijzer is vanaf nu gemakkelijk via internet te beheren. Onderstaande film geeft een indruk hoe dat werkt.

Wilt U meer weten?
Neem dan contact op met uw HAVENS-vertegenwoordiger en/of met onze Verkoop-binnendienst.
Tel. 0478 - 638 238.

 Afbeelding bij 'Kringloopwijzer 2016 voor melkveehouders'

Terug naar overzicht

  • Twitter
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • Myspace